Старi панельнi будинки небезпечнi для здоровя?

img 77303

  В Українi за радянських часiв було зведено багато так званих «чешок» – панельних будинкiв за типовим проектом чеських архiтекторiв. Але за певних умов «чешки» стають небезпечними через азбест. Це визнають у Чехiї.

 
  Днями чеська санiтарна iнспекцiя закрила двi школи. Причина закриття – у класних кiмнатах висока концентрацiя азбестових волокон. Обидвi школи мiстилися в нещодавно перебудованих панельних будинках. Як пояснила в iнтерв`ю виданню Мladá fronta Dnes хiмiк Зоя Ґушлова, азбест вивiльняється з iзоляцiйних плит i, накопичуючись в органiзмi, може сприяти появi злоякiсних пухлин. Поки будiвля має первинний вигляд, зазначає вона, азбестовi плити є цiлком безпечними, але в разi реконструкцiї – iнша рiч.

Азбест як спадок соцiалiзму

У Чехiї сотнi й сотнi реконструйованих панельних будинкiв – шкiл, лiкарень, дитячих садочкiв, тому головний гiгiєнiст Мiхал Вiт наказав узяти проби «на азбест» в усiх школах, якi було споруджено за соцiалiзму. Скептики передбачають, що результати перевiрок можуть виявитися невтiшними, i не лише у школах, пише Нiмецька хвиля. У Чехiї, на вiдмiну вiд небагатьох iнших країн, застарiлi панельнi споруди не зносять. Їх оновлювали ранiше, оновлюють i нинi. Але як бути далi з небезпечним азбестовим пилом?

На думку Зої Ґушлової, до поглиблення проблеми причетнi сучаснi будiвельники, якi, поновлюючи той чи iнший панельний будинок, намагаються зробити це якомога дешевше, а процес лiквiдацiї азбестових плит, зумовлений вiдповiдними правилами, тривалий i недешевий. Усе, твердить вона, починається з конкурсiв на реконструкцiю. Виграє той, хто запропонує менше. А наслiдок – виконавець економить на здоров’ї своїх замовникiв.

Изысканные и современные Светильники для натяжного потолка по выгодной цене.

Оцените статью
Zastroy.com
Добавить отзыв