Земельнi дiлянки реєструватимуть за 14 днiв

img 75446

  У Державному агентствi земельних ресурсiв планують незабаром прибрати черги i обслуговувати громадян за принципом «єдиного вiкна».

 
  Про це розповiв його голова Сергiй Тимченко в iнтерв`ю газетi «Факти».

Вiн пiдкреслив, що в боротьбi з корупцiєю «робить ставку на технiчний прогрес».

«Ми автоматизували всi процеси, а це означає, що особисте спiлкування чиновника i замовника послуг буде мiнiмiзоване. Також ми встановили чiткi термiни реєстрацiї дiлянок, введення й видачi iнформацiї. Реєстрацiя — 14 днiв з моменту подачi документiв, видача витягiв — у день звернення, видача iншої iнформацiї — упродовж десяти днiв. Це вмить знищить черги», — сказав Тимченко.

За словами голови Держземресурсiв, вводиться також комфортне обслуговування громадян за принципом «єдиного вiкна»: при оформленнi документiв їм бiльше не потрiбно буде розриватися мiж багатьма кабiнетами чиновникiв районних i обласних структур Держземресурсiв та Центром державного земельного кадастру.

«Вiдтепер людина взагалi не приходитиме в ДЗК. Функцiї реєстрацiї передаються районним вiддiлам Держземресурсiв. Людина в одному кабiнетi подає всi документи i в чiтко регламентований законом термiн отримує вiдповiдь», — вiдзначив Тимченко.

Такi нововведення, переконаний вiн, допоможуть викорiнити корупцiю i хабарництво в Держземресурсiв.

«Кадастровi функцiї стають суто персонiфiкованими. Усi дiї, пов`язанi iз веденням державного земельного кадастру, внесенням i наданням кадастрової iнформацiї, здiйснюватимуться державними кадастровими реєстраторами», — заявив чиновник.

«Вони — процесуально незалежнi (навiть вiд своїх керiвникiв) державнi службовцi, якi матимуть вiдповiднi посвiдчення та власнi iменнi печатки. Втручання будь-яких органiв, посадових i службових осiб, а також громадян в дiяльнiсть державного кадастрового реєстратора забороняється», — наголосив вiн.

Голова Держагентства земельних ресурсiв також пiдкреслив, що реєстратор несе персональну вiдповiдальнiсть за точнiсть внесених i виданих даних, а також за дотримання термiнiв здiйснення процедур.

«За здiйснення протиправних дiй реєстратор притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi у виглядi штрафу вiд 20 до 50 неоподатковуваних мiнiмумiв. Штрафи збiльшуються в 10 разiв, якщо порушення повторюється ще раз протягом року», — сказав Тимченко.

Качественная и современная Керамическая плитка для пола в ваш коттедж.

Оцените статью
Zastroy.com
Добавить отзыв