Витяги з державного реєстру земель

Хто має право отримувати витяги з державного реєстру земель та який порядок їх надання?

 

Порядок надання витягів з державного реєстру земель врегульовано пунктом 13 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему України від 02.07.2003 № 174 та зареєстрованого в Мін’юсті України 25.07.03 за № 641/7962 (далі – Тимчасовий порядок). Згідно із положеннями даного пункту право на отримання витягів з державного реєстру земель мають:

— власник (користувач) земельної ділянки, його спадкоємці, правонаступники юридичних осіб, уповноважені ними особи;

— суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням покладених на них повноважень.

Відомості про зміст державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, договору оренди землі, особливі умови угод та інші відомості, які торкаються прав особи, надаються лише власникам (користувачам) земельних ділянок та уповноваженим ними особам, судовим, слідчим органам, які мають у впровадженні справи, пов’язані з земельними ділянками та/або їх власниками чи користувачами.

Витяги з державного реєстру земель надають відокремлені структурні підрозділи Центру державного земельного кадастру.

Надання витягів власникам (користувачам) земельної ділянки, їх спадкоємцям, правонаступникам юридичних осіб, уповноваженим ними особам здійснюється на платних засадах. Розмір плати за такі послуги визначено у таблиці 6.1 розділу 6 Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 № 97/298/124 та зареєстрованих в Мін’юсті України 10.07.2001 за № 579/5770.

Для отримання витягу особа, яка має право на його отримання, разом із заявою (додаток 5) повинна пред’явити документ, що посвідчує її особу, а в разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи — документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цих осіб. При цьому особа, що представляє особу-нерезидента, повинна пред’явити документи, що легалізовані в порядку, встановленому законодавством України.

Витяг надається безоплатно лише за письмовим запитом судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури та інших органів державної влади (посадових осіб), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням покладених на них повноважень. Запит подається на бланку встановленої форми за підписом керівника із зазначенням законних підстав для такого запиту, а також відповідних реквізитів справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації.

Відокремлені структурні підрозділи Центру державного земельного кадастру ведуть журнали реєстрації заяв та запитів, надання витягів, в яких реєструються заяви та офіційні запити щодо отримання витягів, а також факти надання витягів.

Відокремлений структурний підрозділ Центру державного земельного кадастру у 10-денний термін з дня реєстрації заяви (запиту) зобов’язаний надати заявникові витяг, підписаний керівником та скріплений печаткою, або мотивовану відмову в наданні витягу. Так, у наданні витягу може бути відмовлено, якщо заявник не має права на отримання відомостей з державного реєстру земель, які були викладені в його заяві або запиті, або не були дотримані вимоги Тимчасового порядку.

Департамент державного реєстру прав на землю та нерухоме майно

Послуги та супровід кваліфікованого юриста.

Оцените статью
Zastroy.com
Добавить отзыв